Openbare Basisschool Spitsbergen

Morinistraat 6 7312 KC Apeldoorn

Schoolfoto van Openbare Basisschool Spitsbergen

In het kort

Toelichting van de school

Welkom op het Schoolvenster* van obs Spitsbergen. U vindt hier onze resultaten, die afkomstig zijn van DUO, de Inspectie en de school.

Aanvullende info over onze school:
Ons schoolgebouw staat op een rustige plek; met twee grote schoolpleinen, een voetbalcourt en een gymzaal.
Het team bestaat uit enthousiaste professionals. Zij bezitten kennis en vaardigheden die nodig zijn, om uw kind goed les te geven.
Een van onze speerpunten is Ouderbetrokkenheid.
Ons streven: dat uw kind, bij het verlaten van obs Spitsbergen, op sociaal-emotioneel en cognitief niveau zover gekomen is als binnen zijn/haar mogelijkheden ligt.
Kom gerust eens "binnen kijken".


Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Modern
  • Betrokken
  • Toegankelijk

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
99
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven