Rooms Katholieke Basisschool Anne Frank

Regentesselaan 34 7316 AG Apeldoorn

Schoolfoto van Rooms Katholieke Basisschool Anne Frank

In het kort

Toelichting van de school

De Anne Frankschool is een katholieke basisschool in de wijk de Parken in het centrum van Apeldoorn. Onze school beschikt over twee moderne schoolgebouwen op hetzelfde terrein: een hoofdgebouw en een kleutergebouw. In het kleutergebouw, met ruime speelwerklokalen, hebben onze jongste leerlingen volop gelegenheid om zich te ontwikkelen en te wennen aan de school. Op de Anne Frankschool verzorgen we goed, uitdagend en effectief onderwijs met aandacht voor samenwerkend leren. Wij stemmen ons onderwijs zoveel mogelijk af op de verschillen in mogelijkheden en behoeften van leerlingen, op zowel sociaal-emotioneel gebied als leergebied. Wij spelen in op de taalgevoeligheid van kinderen door ze al vanaf 4-jarige leeftijd de Engelse taal aan te bieden. Daarbij vinden we het belangrijk dat leren voor alle kinderen leuk is en dat er voldoende rekening gehouden wordt met de verschillen tussen leerlingen. Als enige school in Apeldoorn hebben wij het Kunstkabinet dat zorgt voor verdieping van ons cultuuronderwijs. Daarnaast zijn wij sinds dit schooljaar een school die mee doet aan het Cultuur met Kwaliteit project vanuit de kunstaanbieders in Apeldoorn. Wij willen hiermee bijdragen aan de algemene ontwikkeling van kinderen en hun vermogen om uiting te geven aan gevoelens en gedachten middels diverse expressieve vormen.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Kleinschalige school
  • Eigen leerdoelen voor leerling
  • Cultuurschool
  • Veilige school: Kanjertraining
  • Apart gebouw voor groep 1 en 2

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

De Anne Frankschool is een school met ongeveer 220 leerlingen. In het schooljaar 2022-2023 zijn de leerlingen verdeeld over 8 groepen. De kleuters zitten bij ons altijd in een combinatiegroep 1 / 2. Jonge kinderen kunnen erg veel van elkaar leren door spel en activiteiten. Vanaf groep 3 zitten de leerlingen in enkelvoudige groepen.

Dat betekent niet dat leerlingen altijd in de eigen groep werken. Regelmatig werken groepjes kinderen in de centrale hal aan hun eigen taken die te maken hebben met hun specifieke behoeften. Niet ieder kind is hetzelfde. De een heeft extra ondersteuning nodig, de ander extra uitdaging. Dat kan ook in andere groeperingsvormen plaatsvinden. Samenwerken en van elkaar leren vindt dus ook in de groepen na groep 1 / 2 plaats!

.

.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
219
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven