OBS De Parkenschool

Kastanjelaan 9 7316 BM Apeldoorn

Schoolfoto van OBS De Parkenschool

In het kort

Toelichting van de school

Welkom op het SchoolVenster van Openbare Basisschool de Parkenschool. Dit SchoolVenster biedt u inzicht in de resultaten van Openbare Basisschool de Parkenschool. De gegevens zijn afkomstig van DUO, de Inspectie en de school. Waar nodig geeft de school een toelichting bij de cijfers en feiten. Zo biedt dit SchoolVenster u betrouwbare en genuanceerde informatie over de schoolprestaties. 

In de Parkenbuurt, dicht bij het centrum van Apeldoorn,  staat onze school. Een moderne school met een lange geschiedenis.' WAAR JIJ GROEIT!'  Ieder kind wil groeien, is nieuwsgierig en leergierig. Op De Parkenschool leren wij  zelfvertrouwen, zelfstandigheid en zelfverantwoordelijkheid te ontwikkelen om te kunnen groeien.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Zelfstandigheid
  • Zelfverantwoordelijkheid
  • Zelfvertrouwen
  • Ontwikkeling
  • Opleidingsschool

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
217
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

Op De Parkenschool werken we met een uniek concept voor tussenschoolse opvang; Ouders begeleiden de kinderen bij het buitenspelen. Iedere ouder zet zich daar een paar keer per jaar voor in. Bij de start van een kind op De Parkenschool overhandigen één of beide ouders een verklaring omtrent gedrag. De kosten voor zo'n VOG bedragen €33,85 en samen met de vrijwillige ouderbijdrage zijn dat de enige kosten die gemaakt worden door ouders bij het naar school gaan van een kind. 

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven