Basisschool De Henricus

Louis Naarstigstraat 1 1063 EN Amsterdam

  • Schoolfoto van Basisschool De Henricus
  • Schoolfoto van Basisschool De Henricus
  • Schoolfoto van Basisschool De Henricus
  • Schoolfoto van Basisschool De Henricus

In het kort

Toelichting van de school

Basisschool De Henricus is al meer dan vijftig jaar een begrip in Amsterdam Nieuw West. Onze school staat voor kwalitatief goed onderwijs met veel aandacht voor taal en rekenen. Beide zijn onmisbaar voor een succesvolle schoolcarrière. Uiteraard is er ook aandacht voor andere vakken, zoals aardrijkskunde, muziek, gymnastiek en handvaardigheid. Naast leren is buitenspelen ook belangrijk voor onze leerlingen. Dat kan sinds de zomer van 2017 op ons groene schoolplein.

Sinds school 2020-2021 werken we vanuit de leus 'Via taal het leven ontdekken!'. Dat zie je bij ons terug op school in een breed aanbod aan taalactiviteiten, zoals vertelkoffers, voorleeswedstrijd en een leerlijn presenteren. 

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Goede scores taal en rekenen
  • Klassikaal en zelfstandig werk
  • Gezond eten en drinken
  • Naschoolse sportactiviteiten
  • Kunst- en cultuuractiviteiten

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Aan het begin van het schooljaar 2022/2023 telde de school 198 leerlingen. Inmiddels is dit aantal gestegen tot 209 en wij merken dat (nieuwe) ouders meer en meer geïnteresseerd raken in onze school. De komende tijd zullen wij meer aanmeldingen gaan krijgen en kunnen wij een stijgende lijn constateren. 
Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
191
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven