SO Alphons Laudy

Meer en Vaart 9 1068 KV Amsterdam

 • Schoolfoto van SO Alphons Laudy
 • Schoolfoto van SO Alphons Laudy
 • Schoolfoto van SO Alphons Laudy
 • Schoolfoto van SO Alphons Laudy

In het kort

Toelichting van de school

De SO Alphons Laudy hecht veel waarde aan een goede samenwerking en contact met de ouders, verzorgers en familieleden. Alleen samen kunnen we ervoor zorgen dat uw kind zich zo veilig en vertrouwd mogelijk voelt op school en zich daardoor goed kan ontwikkelen. We proberen u onder andere door deze schoolgids zo goed mogelijk te informeren en betrekken bij het onderwijs aan uw kind.

In het schooljaar 2022-2023 richten we ons onder andere op de volgende ontwikkelingsdoelstellingen:

 • verder uitbreiden digitale communicatie met ouders m.b.v. de app Parro
 • starten met een trotsmap van de leerlingen
 • verder ontwikkelen van het rekenonderwijs voor onze leerlingen
 • ontwikkelen leerdoelen weerbaarheid en sexuele vorming
 • verder met traject rond burgerschap met de Vreedzame school
 • ontwikkelen leerdoelen digitale geletterdheid

Missie en visie

Kenmerken van de school

 • opbrengstgericht onderwijs
 • veilig pedagogisch klimaat
 • SEO leerlingen
 • kunst en cultuur
 • contact met ouders

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
136
Landelijk gemiddelde
93

Bron

Verdeling naar verblijfsjaar en leeftijd

Verdeling naar verblijfsjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar verblijfsjaar en naar leeftijd. Het verblijfsjaar is het totaal aantal jaren dat de leerling op het speciaal onderwijs zit. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Samenwerkingspartners

Scholen werken samen met verschillende organisaties, bijvoorbeeld op het gebied van medische zorg en jeugdhulp. Zo bieden ze de beste hulp voor leerlingen die extra aandacht nodig hebben. Elke school kent daarin een eigen aanpak en afspraken. De school kan zelf het beste vertellen hoe intensief de samenwerkingen zijn.

Terug naar boven