Montessorischool Steigereiland

John Hadleystraat 4 1086 WB Amsterdam

  • Schoolfoto van Montessorischool Steigereiland
  • Schoolfoto van Montessorischool Steigereiland
  • Schoolfoto van Montessorischool Steigereiland
  • Schoolfoto van Montessorischool Steigereiland
  • Schoolfoto van Montessorischool Steigereiland

Het team

Alle personeelsleden van de school vormen samen het team. Zowel de leerkrachten voor de klas, als het niet onderwijzend personeel. Vaak zijn er op een school specialisten aanwezig die extra ondersteuning bieden aan leerlingen die dit nodig hebben. Elke school kent daarin een eigen aanpak. Hoe het team is samengesteld en hoe de school bijvoorbeeld vervanging regelt? Dat kan alleen de school je vertellen.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Bij ziekte of verlof van een leerkracht streven we naar een goede oplossing. Als er een leerkracht of onderwijsassistent beschikbaar is vervangt deze de zieke collega. Bij ontbreken van een vervanger verdelen we de kinderen over de overige klassen; uw kind komt in zo’n geval steeds bij dezelfde klas ‘op bezoek’. De lunchpauze wordt gehouden in de groep waar uw kind is verdeeld. We willen voorkomen dat kinderen naar huis worden gestuurd, maar bij overmacht zal dit de enige oplossing zijn.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

In september 2019 zijn we met 590 kinderen gestart, verdeeld over vierentwintig groepen: zes onderbouwgroepen (groep 1, 2), negen middenbouwgroepen (groep 3, 4, 5) en negen bovenbouwgroepen (groep 6, 7, 8). Aan het einde van het schooljaar telt onze school zo’n 650 kinderen.  

Klasindeling

  • Bouwgroepen/Stamgroepen/Heterogene groepen

Extra mogelijkheden op deze school

Terug naar boven