Kindcentrum De Baanbreker

Papaverweg 257 1032 KE Amsterdam

Schoolfoto van Kindcentrum De Baanbreker

In het kort

Toelichting van de school

De Buiksloterham in Amsterdam Noord is volop in ontwikkeling. Er ontstaat een nieuwe gemeenschap die bestaat uit pioniers, avonturiers en aanpakkers. Kindcentrum de Baanbreker wil dé centrale plek in de wijk zijn. De plek waar kinderen tot rust komen in een veilige en groene omgeving waar kinderen met elkaar kunnen opgroeien, spelen, onderzoeken en zich verder kunnen ontwikkelen, een plek waar niemand wordt uitgesloten. Kindcentrum de Baanbreker is gehuisvest in een prachtig duurzaam gebouw aan het IJ. Wij zijn in augustus 2022 gestart met de onderbouw. In de komende jaren hopen we te groeien tot een volwaardige basisschool. 

In Kindcentrum de Baanbreker bieden we:
- basisonderwijs en opvang (KDV, pre-school en BSO) onder één dak, in samenwerking met KInderServiceHotels;
- de mogelijkheid per jaar 1 week extra vakantie op te nemen, of extra onderwijstijd;
- tussen de middag een warme maaltijd;
- kookworkshops: samen met jouw kind een avondmaal nuttigen op school;
- samenwerking met muziek- en sportclubs;
- een centrale ontmoetingsplek in de wijk met lekkere koffie!

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Kindcentrum de Baanbreker is in augustus 2022 gestart als een nieuwe school in Buiksloterham. We bouwen de school van onderaf op: van de kleutergroep tot groep 8. Elke schooljaar komt er een leerjaar bij. Worden er leerlingen uit andere leerjaren dan groep 1 aangemeld, dan spelen we daar zoveel mogelijk op in. 

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
35
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven