Basisschool De Botteloef

Overslag 1 1034 RR Amsterdam

 • De kinderen krijgen vanaf groep 5 wekelijks les op een instrument bij het Leerorkest (contrabas, dwarsfluit, bariton of viool).
 • Iedere dag is de bibliotheek geopend waar kinderen uit een rijk aanbod kunnen kiezen.
 • Het achterplein is recent vernieuwd waar de kinderen heerlijk kunnen spelen en klimmen
 • Op De Botteloef is een atelier ingericht waar de leerlingen van een vakdocent uiteenlopende lessen krijgen.
 • Schoolfoto van Basisschool De Botteloef

In het kort

Toelichting van de school

Cultuurprofielschool De Botteloef

In de Banne in Amsterdam-Noord staat onze school, De Botteloef. De school staat in een groene omgeving en heeft een kleinschalig karakter. Zo kunnen wij ieder kind goed leren kennen en persoonlijke aandacht geven.  

Op De Botteloef besteden we, volgens de nieuwste ontwikkelingen, veel aandacht aan de kernvakken lezen, rekenen en spelling. Daarnaast vormt kunst en cultuur een belangrijk onderdeel van het onderwijs. Sinds 2022 zijn wij een erkend Cultuurprofielschool. Kinderen maken kennis met de disciplines dans, drama, beeldend, muziek, erfgoed en letteren. De kunstvakken zijn niet alleen leuk, maar helpen de leerlingen ook bij de ontwikkeling van zelfvertrouwen, concentratievermogen en plezier. Ze leren door te zien, te voelen en te ervaren. Bovendien worden hun creatieve vaardigheden en talenten aangesproken.

We zijn trots op de grote diversiteit aan activiteiten die wij de kinderen kunnen aanbieden. Zo is er binnen de school het Leerorkest gevestigd waar ieder kind een instrument leert spelen en krijgen de kinderen wekelijks les in creatief schrijven bij het Schrijflab en beeldende lessen in het atelier van een vakdocent.

In ons fijne schoolgebouw, met overzichtelijke indeling, is volop ruimte om met kleine groepen kinderen te werken. Daarnaast hebben we een moderne bibliotheek, grote gymzaal en een podium waar we regelmatig opvoeringen houden. Er is een speciaal lokaal ingericht voor het Schrijflab, de muzieklessen en een atelier voor beeldende vorming.

Op De Botteloef vindt u alles onder één dak. Ook buiten schooltijden kunt u bij ons terecht. We hebben inpandig een buitenschoolse opvang en voor de jongere kinderen een voorschool. Wij werken hiervoor samen met Combiwel voor kinderen. Tevens zijn er in de school een logopedist en fysiotherapeut gehuisvest.

Pluspunten De Botteloef

 • Een kleinschalige buurtschool in een fijn, ruim gebouw en groene omgeving
 • We zijn een erkende Cultuurprofielschool:                                                                                   
  * Leer- en Wijktalentorkest: vanaf groep 5 een instrument leren bespelen
  * Schrijflab: in kleine groepen creatief schrijfonderwijs
  * Beeldende vorming: in kleine groepen creatieve lessen aan de hand van een op maat gemaakte leerlijn
  * Vakdocenten beeldende vorming, creatief schrijven, dans, drama en muziek                           
 • Inpandig Schrijflab, muzieklokaal en atelier
 • Alles onder een dak; inpandig kinderdagverblijf, voorschool, buitenschoolse opvang, gymzaal, naschoolse lessen en huiswerkbegeleiding
 • Gratis overblijf voor leerlingen van groep 1 t/m 6
 • Kosteloos naschoolse lessen en huiswerkbegeleiding bij het Leer- en Schrijflab
 • Een positief leerklimaat ondersteund door De Vreedzame School-methode
 • Veel aandacht voor de basisvakken met gebruik van de nieuwste methodes en digitale middelen
 • Engelse les vanaf groep 1
 • Aandacht voor gezonde voeding en beweging: schoolfruit, extra gym, voedingslessen
 • Eén keer per week voor alle leerlingen een gezonde warme maaltijd, bereid door een professionele kok en leerlingen uit groep 7/8
 • Talentontwikkeling op cognitief, sociaal-emotioneel, sportief en creatief gebied
 • Thematische wereldoriëntatie

Missie en visie

Kenmerken van de school

 • Kunst & Cultuur
 • Aandacht
 • Durf
 • Eigenheid
 • Vreedzame School

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
156
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven