Montessorischool de Amstel

Welnastraat 845 1096 GJ Amsterdam

  • Schoolfoto van Montessorischool de Amstel
  • Schoolfoto van Montessorischool de Amstel
  • Schoolfoto van Montessorischool de Amstel
  • Schoolfoto van Montessorischool de Amstel
  • Schoolfoto van Montessorischool de Amstel

In het kort

Toelichting van de school

Welkom op de pagina van Montessorischool de Amstel!

Kinderen opleiden tot zelfstandige, zelfbewuste mensen met oog voor elkaar en de wereld om hen heen. Kinderen een stevige basis meegeven en hun talenten laten ontwikkelen, zodat ze de toekomst met vertrouwen tegemoet kunnen zien. Dat is waar Montessorischool De Amstel voor staat. Kinderen floreren in een goed pedagogisch klimaat, op een school waar kinderen zich welkom en veilig voelen, waar ze werkelijk gezien worden. Wij besteden veel aandacht aan dit klimaat. In de klas wordt veel aandacht besteed aan samenwerken, aan elkaar helpen, aan een rustige werksfeer en aan het rekening houden met elkaar. Kinderen van verschillende leeftijden zitten bij elkaar in een groep, waardoor kinderen ervaren hoe het is om de jongste, middelste of oudste te zijn. Ze leren van en met elkaar. Daarbij doorbreken we regelmatig de grenzen van de eigen klas. De leerkrachten dragen daarbij zorg voor hun eigen leerlingen, maar ook voor die uit een andere groep: er is een gezamenlijke verantwoordelijkheid voor alle kinderen en daarmee het pedagogisch klimaat.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Montessori
  • Uitmuntend pedagogisch klimaat
  • Blended learning
  • Kindcentrum 0-12 jaar
  • Kwaliteitscultuur

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
280
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Het sociaal-veiligheidsplan omvat ook het anti-pestprotocol. 

Terug naar boven