Kindcentrum De Wouter

Gerard Smuldersstraat 1 5966 NR America

  • Schoolfoto van Kindcentrum De Wouter
  • Schoolfoto van Kindcentrum De Wouter
  • Schoolfoto van Kindcentrum De Wouter
  • Schoolfoto van Kindcentrum De Wouter

In het kort

Toelichting van de school

Beste lezer / ouder,

Fijn dat u terecht bent gekomen op deze website en informatie opvraagt over ons kindcentrum!

Graag willen we u als belangstellende zo volledig mogelijk informeren over opvang en onderwijs, in de totale breedte, zoals wij dit op ons kindcentrum aanbieden. We hebben er voor gekozen om dit vanuit onze eigen website www.dewouter.nl aan te beiden.

We willen u vanaf deze locatie graag doorverwijzen naar onze website. We hopen dat u hier begrip voor heeft. Dit geeft een compleet overzicht op één medium dat het voor alle betrokken mogelijk maakt om hier actuele informatie te vinden en te onderhouden. Via onze website pogen wij u een zo’n volledig mogelijk beeld te even. Actuele documenten, zoals de schoolgids, jaarplan etc. zijn hier allen digitaal opvraagbaar.

We kunnen ons voorstellen dat u na het bekijken van onze website misschien nog vragen heeft. We zijn graag bereid om deze met u te bespreken. Stuur een bericht naar info@dewouter.nl en we nemen contact met u op.

Met vriendelijke groet,
Team KC de Wouter 


Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Betrokkenheid
  • Eigenaarschap
  • Plezier

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
151
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven