Kindcentrum De Halm

Wethouder Raamsstraat 1 4286 BV Almkerk

Schoolfoto van Kindcentrum De Halm

In het kort

Toelichting van de school

De Halm is een integraal kindcentrum, waar we onderwijs en opvang met de bijbel als basis verzorgen voor kinderen van 0 - 13 jaar.

Onze medewerkers hebben hart voor alle kinderen en willen het beste uit hen naar boven halen. Het is ons doel om kinderen tot groei en bloei te brengen, ieder vanuit de gaven en talenten die het van God gekregen heeft.Onze school wordt bezocht door ruim 105 leerlingen, hoofdzakelijk uit de gemeente Altena,

Meer informatie? Bezoek onze website of bekijk deze korte introductiefilm: promotiefilm De HalmMissie en visie

Kenmerken van de school

  • Samen geloven groeien genieten
  • Vertrouwen
  • Veiligheid
  • Verantwoordelijkheid

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
97
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven