School van Vrede

Pieter van Damstraat 36 1335 PG Almere

  • Schoolfoto van School van Vrede
  • Schoolfoto van School van Vrede
  • Schoolfoto van School van Vrede
  • Schoolfoto van School van Vrede
  • Schoolfoto van School van Vrede

In het kort

Toelichting van de school

Welkom op het schoolvenster van School van Vrede te Almere. In dit venster kunt u belangrijke gegevens vinden over het onderwijs dat we bieden, de visie van waaruit wij werken en onze resultaten. 

Voor meer informatie verwijzen wij u graag naar de website van de school: www.schoolvanvrede.nl

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Universele menselijke waarden
  • Brede en bewuste ontwikkeling
  • Zinvol onderwijs
  • Respectvol overleg & reflectie
  • Gezamenlijke projecten

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
16
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

Wij werken met een continurooster. De kinderen blijven van maandag tot donderdag tot 15.00 uur op school en eten in de klas. Tussen de middag gaan ze een half uur onder toezicht naar buiten. Op vrijdag zijn de kinderen om 12.30 uur uit, dan lunchen de kinderen thuis. Op woensdag wordt er buiten geleerd gedurende een wandeling in het park of langs leerzame plaatsen. Excursie op nabije locatie vindt soms ook plaats op de woensdag.

Pedagogisch gezien vormt het rooster een geheel met een duidelijk begin (opening van de dag) en eind (afsluiting). Het dagschema biedt continuïteit, is duidelijk, rustig en voor de hele klas hetzelfde. Het geeft rust dat er geen wisseling is van begeleiders en dat kinderen niet tussendoor naar huis gaan.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven