De Ontdekking

Kraaiennest 6 1319 DA Almere

Schoolfoto van De Ontdekking

In het kort

Toelichting van de school

De leerlingen, medewerkers, het schoolgebouw en de omgeving: samen vormen ze de school. Daarom is deze school uniek. Hoe de dynamiek en de sfeer op school zijn, dat kan alleen de school je vertellen. Met hún verhaal bij hun eigen cijfers en bij cijfers van bijvoorbeeld DUO en de Inspectie van het Onderwijs. Kortom, je krijgt een betrouwbaar beeld van de school en van wat de school doet aan goed onderwijs.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Daltononderwijs
  • Meer- en hoogbegaafdheid
  • Kanjerschool
  • Opleidingsschool

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Taalschool Almere maakt deel uit van brinnummer 27YN (Obs De Ontdekking). 1 februari 2024 telt Obs De Ontdekking 890 leerlingen. De overige leerlingen zitten op het taalcentrum, te Almere.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
855
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

Er zijn voor u als ouder meerdere partijen waaruit u kunt kiezen voor opvang mogelijkheden.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven