Basisschool Odyssee

Boreasplein 2 1363 SM Almere

  • Op 9 april 2020 werd het hoogste punt van de nieuwbouw bereikt.
  • Het leren wordt thematisch vormgegeven in hoeken.
  • Er is veel aandacht voor een gezonde leefstijl.
  • De lessen vinden binnen én buiten plaats.
  • Naast het leren uit boeken en schriften, leren de kinderen door te doen.

In het kort

Toelichting van de school

ij de Odyssee leren kinderen door levensechte opdrachten. Leren gaat verder dan alleen het klaslokaal en gebeurt veelal in de buurt. Deze manier van leren stimuleert de ontwikkeling van verschillende vaardigheden en de persoonlijke kwaliteiten van de leerlingen.

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Odyssee is in 2017 gestart. De groei van de school is aangepast aan de toenmalige fysieke ruimte.

Inmiddels is de school verhuisd naar een nieuw gebouw en is het leerlingenaantal gestegen tot 205 leerlingen.

De school zal uitgroeien tot maximaal 340 leerlingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
236
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven