Nautilus SO

J.J. Slauerhoffstraat 51 1321 HE Almere

  • Schoolfoto van Nautilus SO
  • Schoolfoto van Nautilus SO
  • Schoolfoto van Nautilus SO

In het kort

Toelichting van de school

Nautilus SO is een school voor speciaal onderwijs voor leerlingen die extra onderwijsondersteuning of specifieke begeleiding nodig hebben.

Wat onze school uniek maakt is de onderwijsvorm. Een prikkelarme leeromgeving, een duidelijke structuur, voorspelbaarheid en rust. We verzorgen daarnaast zoveel mogelijk onderwijs op maat. In de klas heeft elke leerling zijn of haar eigen (afgeschermde) werkplek. We werken zowel klassikaal, individueel als in groepjes. In deze veilige en voorspelbare leeromgeving werken de leerlingen toe naar de overstap naar een reguliere of speciale middelbare school.

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
85
Landelijk gemiddelde
96

Bron

Verdeling naar verblijfsjaar en leeftijd

Verdeling naar verblijfsjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar verblijfsjaar en naar leeftijd. Het verblijfsjaar is het totaal aantal jaren dat de leerling op het speciaal onderwijs zit. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven