De Huve

De Kolibrie 22 7609 GP Almelo

Schoolfoto van De Huve

In het kort

Toelichting van de school

Onze slogan zegt het al: “Ik ben uniek”.

Wij omarmen daarom ook alle talenten, achtergronden, interesses en valkuilen. Om onze leerlingen het onderwijs te bieden dat ze nodig hebben, is de lesstof zoveel mogelijk aangepast op niveau. Onze basisschool (Almelo) levert basiskwaliteit, maar onze school wil kinderen ook iets extra’s meegeven:Het meest trots zijn we op onze speerpunten.

Op onze school

……werken we groepsdoorbrekend

…leren kinderen van verschillende leeftijden met elkaar

…maken we gebruik van de talenten (kinderen, ouders en leerkrachten)

…betrekken wij kinderen en ouders bij het leerproces

…mogen onze kinderen ook gewoon lekker kind zijn

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • groepsdoorbrekend werken
  • leren van elkaar
  • gebruik maken van talenten
  • ouders betrekken bij het leren
  • gewoon lekker kind zijn

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
235
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Bovenstaande zaken zijn opgenomen in het schoolveiligheidsplan. Dit geldt voor zowel het pestprotocol als voor de meldcode.

Terug naar boven