Gereformeerde Basisschool De Fakkel

Karel Doormanstraat 2 7603 VZ Almelo

  • Schoolfoto van Gereformeerde Basisschool De Fakkel
  • Achterzijde school + schoolplein
  • Schoolfoto van Gereformeerde Basisschool De Fakkel

Het team

Alle personeelsleden van de school vormen samen het team. Zowel de leerkrachten voor de klas, als het niet onderwijzend personeel. Vaak zijn er op een school specialisten aanwezig die extra ondersteuning bieden aan leerlingen die dit nodig hebben. Elke school kent daarin een eigen aanpak. Hoe het team is samengesteld en hoe de school bijvoorbeeld vervanging regelt? Dat kan alleen de school je vertellen.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Wanneer een leerkracht ziek is, wordt er eerst gekeken of de duo-collega of een andere collega kan invallen. Zo niet, dan wordt er personeel ingezet vanuit de invalpoule.
Gereformeerde Basisschool de Fakkel is onderdeel van de Scholengroep Hannah. 
De scholengroep beschikt over deze invalpoule.
Mochten er geen invallers beschikbaar zijn dan zou het kunnen dat dat groep verdeeld wordt over andere groepen. 
De laatst beschikbare optie is dat een klas naar huis wordt gestuurd. Ouders worden hier middels de oudercommunicatieapp Parro, de email en een belboom snel mogelijk van op de hoogte gebracht. 

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Het onderwijs kan op verschillende manieren georganiseerd worden. De school kiest zelf hoe leerlingen worden gegroepeerd en wat de invulling is van de beschikbare onderwijstijd. Soms zijn er op de school extra middelen die helpen bij het organiseren van het onderwijs.

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen
  • Combinatiegroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

Aan wereldoriëntatie en kunstzinnige vorming werken we door middel van IPC, thematisch werken.
Daarnaast hebben we altijd een kerstcrea en een aantal blokken creamiddag op de vrijdagmiddag.
Ook werken we samen met het cultuur platvorm KEPA in Almelo.

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

Op de Fakkel geven we binnen de klassen les op minimaal 3 niveaus.
1. Verbredend/Verdiepend
2. Gemiddeld
3. Intensiverend 
Leerlingen binnen de school hebben globaal genomen een intelligentie tussen de 80-125 met nog een paar die daarbuiten vallen.

Op school kunnen we aanpassingen doen wanneer er sprake is van onderwijsbehoeften die raakvlakken hebben met dyslexie, spraak, autisme, add, adhd, benedengemiddelde intelligentie, hechtingsproblematiek, licht motorische beperkingen.

Bij alle gevallen geldt: de aard en intensiviteit van de specifieke onderwijsbehoeften spelen een grote rol in de haalbaarheid. We zullen deze dus per leerling beoordelen.

 

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Terug naar boven