Rooms katholieke Basisschool De Driemaster

Gabriel Metsulaan 36 1816 EP Alkmaar

Schoolfoto van Rooms katholieke Basisschool De Driemaster

In het kort

Toelichting van de school

Welkom op de pagina van basisschool de Driemaster.

Via schoolvensters krijgt u informatie over een aantal belangrijke kenmerken van de school.

Naast de opbrengsten van ons onderwijs vinden wij het van belang dat de Driemaster een levendige school is, waar kinderen in een vriendelijke omgeving kind mogen zijn.

Er wordt veel aandacht besteed aan het ontwikkelen van sociale vaardigheden. Iedereen mag zichzelf zijn en blijven zonder daarmee een ander tot last te zijn.

  • Wij accepteren onderlinge verschillen tussen leerlingen
  • Wij geloven in de ontwikkeling van talenten van kinderen
  • Wij denken dat leren meer is dan alleen presteren

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
247
Landelijk gemiddelde
213

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven