Rooms Katholieke Basisschool De Kring

Koornlaan 2 1815 GE Alkmaar

  • thema over landen
  • Schoolfoto van Rooms Katholieke Basisschool De Kring
  • Schoolfoto van Rooms Katholieke Basisschool De Kring
  • Schoolfoto van Rooms Katholieke Basisschool De Kring
  • Schoolfoto van Rooms Katholieke Basisschool De Kring

In het kort

Toelichting van de school

RKBS De Kring: een school waar kinderen betrokken zijn bij het onderwijs!

Op de Kring wordt gewerkt volgens de principes van het ontwikkelingsgericht onderwijs. De onderwijsactiviteiten zijn zinvol, betekenisvol en uitdagend. De Kring gaat ervan uit, dat elk kind uniek is en zich op eigen wijze ontwikkelt. Het team van De Kring begeleidt en stimuleert de brede ontwikkeling van een kind. Het kind speelt een actieve rol in wat het leert op school. Door middel van thema's komt de echte wereld in de klas, is de leeromgeving inspirerend en stimulerend en werken de kinderen en leerkrachten met hoofd, hart en handen.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Ontwikkelingsgericht onderwijs
  • OGO
  • Nieuwsgierig
  • Emotioneel vrij
  • Zelfvertrouwen

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
345
Landelijk gemiddelde
213

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven