CBS Dominee Hasperschool

De Stringen 3 8491 HA Akkrum

Welkom!

In het kort

Toelichting van de school

Welkom op het schoolvenster van de Ds. Hasperschool in Akkrum. 

De Ds. Hasperschool is een christelijke basisschool met ongeveer 175 leerlingen, verdeeld over 8 groepen binnen een modern gebouw.

De Ds. Hasperschool staat voor kwalitatief goed en eigentijds onderwijs. Wij vinden het voor alle kinderen belangrijk om vanuit een duidelijke visie het onderwijs en de zorg vorm te geven, waarbij de afstemming van het onderwijs op de mogelijkheden van de kinderen centraal staat. Goed taalonderwijs is op onze school een speerpunt. In alle groepen wordt les gegeven in de Nederlandse taal en in het Fries en Engels. Daarnaast is er veel aandacht voor sociaal-emotionele vorming met de Kanjertraining.

Bent u nieuwsgierig naar wie wij zijn? U bent van harte welkom!

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Christelijke Kanjerschool
  • Iedereen hoort erbij
  • Goede leerlingenzorg
  • Les in drie talen
  • Aandacht voor talent

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

De Ds. Hasperschool heeft ongeveer 175 leerlingen die verdeeld zijn over 8 groepen.


Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
139
Landelijk gemiddelde
215

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

De leerlingen gaan van maandag tot en met vrijdag naar school van 8.30 tot 14.00 uur. Er is een ochtendpauze en tussen 12.00 en 12.30 uur wordt er in de klas geluncht en is er tijd om naar buiten te gaan. Bij slechte weersomstandigheden is er tijd voor ontspanning in de klas of school. 

De kleuters gaan tijdens het ochtendprogramma èn na 12.30 uur naar buiten of naar het speellokaal.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven