Piet Mondriaan

Broekzijdselaan 46 A 1391 XL Abcoude

  • Schoolfoto van Piet Mondriaan
  • Schoolfoto van Piet Mondriaan

In het kort

Toelichting van de school

Welkom bij Basisschool Piet Mondriaan!

Wij zijn een openbare school. "Het openbaar onderwijs gaat uit van de gelijkwaardigheid van alle levensbeschouwelijke en maatschappelijke overtuigingen en stromingen, voor zover zij stoelen op waarden en normen, die in de Nederlandse traditie worden erkend."

Via dit SchoolVenster krijgt u inzicht in de resultaten van onze school. De gegevens zijn afkomstig van DUO, de Inspectie en uit ons eigen registratiesysteem. Waar nodig geven we een toelichting bij de resultaten en onderdelen

Uiteraard bent u van harte welkom om onze school persoonlijk te bezoeken.  Tot ziens op de obs Piet Mondriaan!  (0294-281900)

Naar onze website

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Plezier
  • Professioneel
  • Kindgericht
  • Ambitieus
  • Vooruitstrevend

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

De school is de laatste jaren iets gegroeid doordat de gemeente Abcoude een nieuwe wijk heeft gebouwd en veel gezinnen naar Abcoude verhuizen. In schooljaar 2023 tellen wij op 1 oktober 404 leerlingen.

Wij hebben 4 groepen 1-2 en 12 groepen 3 t/m 8 (van elk leerjaar 2 groepen) 

De groepsgrootte is maximaal 28 leerlingen per klas. In de kleutergroepen is dit aan het eind van het schooljaar iets meer.  De 4-jarigen gaan de dag na hun verjaardag naar school. Dit betekent dat de kleuterklassen ongeveer 20 leerlingen tellen bij de start van het schooljaar en eindigen op maximaal 31 leerlingen aan het eind van het schooljaar. Dit vinden wij acceptabel omdat de kinderen slechts enkele maanden in een vollere groep zitten, naast de groepslokalen de beschikking hebben over een speelleerplein en een eigen speelzaal en ook nog veel buitenspelen. 

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
403
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

Indien uw kind bij ons op school staat ingeschreven heeft u altijd een plek op de buitenschoolse opvang (BSO) via KMNKIND&CO. 

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven