JHR Willem Versluijsschool

Prelaatweg 22 4363 NE Aagtekerke

Schoolfoto van JHR Willem Versluijsschool

In het kort

Toelichting van de school

Van harte welkom op het SchoolVenster van de Versluijsschool. 

Dit SchoolVenster biedt u inzicht in de resultaten van onze school. De gegevens zijn afkomstig van DUO, de Inspectie van het Onderwijs en van de school zelf. Waar nodig geeft de school een toelichting bij de cijfers en feiten. Zo biedt dit SchoolVenster betrouwbare en genuanceerde informatie over de schoolprestaties. U ziet op dit moment nog maar een deel van de informatie. Dit overzicht wordt de komende tijd verder uitgebreid.

Heeft u vragen? Neem gerust contact met ons op.

Het team van de Versluijsschool 

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Geloof
  • Ontwikkeling
  • Vreugde
  • Betrokkenheid
  • Authenticiteit

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

De leerlingen van de Versluijsschool komen vooral uit Aagtekerke. Er komen ook leerlingen uit Westkapelle, Grijpskerke en Domburg. 
Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
188
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven