Scholenopdekaart

School Lyndensteyn

School Lyndensteyn

Over deze school

Onderwijstype: Speciaal onderwijs
Denominatie: Algemeen bijzonder

School Lyndensteyn is een (V)SO Mytyl-/Tytylschool en verzorgt onderwijs aan de volgende doelgroepen:
§ leerlingen met een lichamelijke handicap (LG);
§ leerlingen met een meervoudige handicap (MG);
§ leerlingen met een langdurige ziekte (LZK);
§ leerlingen met plaats bekostiging, op basis van (poli)klinische revalidatiebehandeling.

Het onderwijs onderscheidt zich door de specifiek op de doelgroep gerichte expertise (o.a. epilepsie, developmental coördination disorder, cerebrale parese, niet-aangeboren hersenletsel, spierziekten, hartproblematiek). Er is voortdurend aandacht voor onderwijskwaliteit met betrekking tot de specifieke doelgroep. School Lyndensteyn werkt nauw samen met Revalidatie Friesland. Deze levert specifieke revalidatiegeneeskundige expertise. School Lyndensteyn kent een afdeling SO (met 3 kleutergroepen, 5 LG/MG-groepen en 4 LG-groepen) en een afdeling VSO, met daarbinnen de afdelingen: Dagbesteding (2 groepen), Arbeid (3 groepen) en Diplomagericht (4 VMBO-groepen en een Schakel & Oriëntatieklas).

Contactgegevens

Hoofdstraat 1
9244CL Beetsterzwaag

Telefoon:
0512389800
Website:
www.schoollyndensteyn.nl
E-mailadres:
info@schoollyndensteyn.nl

Schooldirectie en -bestuur

Schoolbestuur

Stichting Speciaal Onderwijs Fryslân

Aantal scholen:
9
Aantal leerlingen:
1141
Website:
so-fryslan.nl

Samenwerkingsverband

Stg. Samenwerkingsverband Passend Onderwijs PO Friesland 2101


Foto-impressie

Deze school heeft ook leerlingen die voortgezet speciaal onderwijs volgen. Klik hier om informatie over deze leerlingen te bekijken.