Scholenopdekaart

Openbare Basisschool De Klimroos

Openbare Basisschool De Klimroos

Over deze school

Onderwijstype: Basisonderwijs
Denominatie: Openbaar

De Klimroos is een kunstzinnige en sportieve basisschool in Roosendaal (Noord-Brabant). Tevens zijn er peutergroepen, een kinderdagverblijf en een buitenschoolse opvang in onze school te vinden. Wij staan voor een veilig pedagogisch klimaat waarin iedereen, ongeacht cultuur, overtuiging of achtergrond welkom is. Het kind staat centraal en welbevinden voorop. Je ziet ons kunstzinnige en sportieve karakter terug in ons gevarieerde onderwijsaanbod. We betrekken de culturele instellingen uit onze omgeving bij school en hebben vakdocenten voor muziek, theater en bewegingsonderwijs aan onze school verbonden.

Download de schoolgids

Contactgegevens

Platinadijk 25
4706LK Roosendaal

Telefoon:
0165534287
Website:
www.deklimroos.nl
E-mailadres:
info@deklimroos.nl

Volg deze school

Schooldirectie en -bestuur

Schoolbestuur

Stichting Openbaar Basisonderwijs West-Brabant

Aantal scholen:
16
Aantal leerlingen:
2981
Website:
www.obo-wbr.nl

Samenwerkingsverband

Samenwerkingsverband Passend Onderwijs Roosendaal-Moerdijk e.o.


Foto-impressie