Openbare Basisschool De Klimroos

Platinadijk 25 4706 LK Roosendaal

  • Schoolfoto van Openbare Basisschool De Klimroos
  • Schoolfoto van Openbare Basisschool De Klimroos
  • Schoolfoto van Openbare Basisschool De Klimroos
  • Schoolfoto van Openbare Basisschool De Klimroos
  • Schoolfoto van Openbare Basisschool De Klimroos

In het kort

Toelichting van de school

Welkom op De Klimroos!
De Klimroos is een kunstzinnige en sportieve basisschool in Roosendaal (Noord-Brabant). Tevens zijn er peutergroepen, een kinderdagverblijf en een buitenschoolse opvang in onze school te vinden. Wij staan voor een veilig pedagogisch klimaat waarin iedereen, ongeacht cultuur, overtuiging of achtergrond welkom is. Het kind staat centraal en welbevinden voorop. Je ziet ons kunstzinnige en sportieve karakter terug in ons gevarieerde onderwijsaanbod. We betrekken de culturele instellingen uit onze omgeving bij school en hebben vakdocenten voor muziek, theater en bewegingsonderwijs aan onze school verbonden.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Kunstzinnig en sportief
  • Kind en welbevinden centraal
  • Rust en structuur
  • Samen met ouders
  • Passie, vertrouwen, betrokken

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Er is een duidelijk verklaring voor het teruglopend aantal leerlingen, namelijk:

Aan de start van schooljaar 2021-2022 zijn wij verhuisd naar een tijdelijke locatie elders in Roosendaal. Dit i.v.m. de herbouw van ons schoolgebouw. De periode van nieuwbouw heeft langer geduurd dan voorzien. Hierdoor nam de instroom in de kleutergroepen af. In mei 2023 werd ons prachtige nieuwbouwpand opgeleverd en zijn wij weer terugverhuisd. 

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
411
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven