Scholenopdekaart

YnSicht, school van OSG Piter Jelles

YnSicht, school van OSG Piter Jelles

Uitleg
De Inspectie van het Onderwijs bewaakt de kwaliteit van het onderwijs op scholen. Daarvoor bezoeken ze scholen en maken ze een inspectierapport. Hier zie je het meest recente inspectierapport voor deze school. Sommige scholen plaatsen hier ook evaluaties die ze zelf hebben laten doen.