YnSicht, school van OSG Piter Jelles

Prinsessenweg 4 8931 EG Leeuwarden

  • VMBO-b+k+g van Piter Jelles is gevestigd in een bijzonder gebouw van RAU architecten waar de rode loper voor de leerlingen uitgerold ligt!
  • In de onderbouw kennen leerlingen en medewerkers elkaar persoonlijk, hierdoor dragen wij met z’n allen bij aan een prettige schoolcultuur.
  • Vanaf klas 3 kun je een keuze maken uit een aantal keuzevakken. Zo ook het keuzevak bijzondere keuken.
  • Bij de route Mens & Technologie kun je o.a. het keuzevak Robotica en Hout en meubelverbindingen volgen.
  • Maak kennis met allerlei nieuwe vormen van techniek.

Tevredenheid leerlingen

Toelichting van de school

We zijn een dynamische school waar veel gebeurt, een school met een eigen visie die we met verve vormgeven. We zijn een brede school die de definitieve beroepskeus wil uitstellen. We willen leerlingen laten ervaren welke beroepen en werkvelden er allemaal bestaan en een goede voorbereiding bieden op de definitieve beroepskeus. We nemen de resulaten van jaarlijkse tevredenheidsonderzoeken zeer serieus. We besteden aandacht aan de belangrijkste items en nemen deze vervolgens op in ons schooljaarplan. In dit schooljaarplan beschrijven we hoe we zaken die voor verbetering vatbaar zijn verder kunnen optimaliseren.  

Hoe tevreden zijn de leerlingen in 2022-2023?

Bron

Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Deze grafiek toont de tevredenheidscijfers van de afgelopen drie jaar. De leerlingen hebben elk jaar vragenlijsten ingevuld en in de grafiek staan de gemiddelde tevredenheidscijfers voor deze school. Als er meerdere onderwijssoorten door de school worden aangeboden, kan je met de knoppen boven de grafiek de resultaten van andere niveaus zien.

Hoe tevreden waren de leerlingen de afgelopen jaren?
Weergave Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Sfeer en veiligheid

Sfeer

Bron

Sfeer in de afgelopen jaren
Weergave Sfeer in de afgelopen jaren

Bron

Veiligheid

Bron

Veiligheid in de afgelopen jaren
Weergave Veiligheid in de afgelopen jaren

Bron

Veiligheid op deze school

Toelichting van de school

De school wil voor alle gebruikers, dus voor leerlingen, personeel en bezoekers een veilige en vertrouwde omgeving zijn. Afgelopen jaren heeft YnSicht laten zien dat zij dit kan. Leerlingen zijn tevreden over de sfeer op school en kunnen zichzelf zijn. Een prettig en stimulerend schoolklimaat en een veilige omgeving zijn belangrijke voorwaarden om succesvol te kunnen leren.

Veelgestelde vragen

Tevredenheid ouders

Toelichting van de school


We hechten veel waarde aan de mening van ouders. Het is belangrijk om met elkaar in gesprek te gaan en te blijven over: wat gaat goed, wat kan beter, wat moet beter en wat kunnen de ouders betekenen voor de school. Om continu de kwaliteit van ons onderwijs te verbeteren hebben we elkaar hard nodig; de leerling, de ouder en de school, elk met eigen rol. Op de score die ouders ons toekennen zijn we bijzonder trots. 

Weergave Tevredenheid ouders

Tevredenheid
7,3
Vergelijkbare scholen
7,8

Terug naar boven