Scholenopdekaart

Openbare Basisschool de Dolfijn (wijk Noord)

Openbare Basisschool de Dolfijn (wijk Noord)

Uitleg
Met onderwijstijd bedoelen we de uren in een week die worden verdeeld over de verschillende vakken. Per vak worden de uren aangegeven als percentage van het totaal aantal uren. Die verdeling is ook opgesplitst voor de leerjaren 3 t/m 8.