Openbare Basisschool de Dolfijn (wijk Noord)

Laurensvliet 22 3331 HW Zwijndrecht

 • De kinderen kunnen op vrijwillige basis en gratis deelnemen aan sport-, kunst- en cultuuractiviteiten.
 • Kinderen ontdekken hun talenten en overwinnen hun angsten onder deskundige begeleiding.
 • Techniek wordt gegeven van vanaf de peuters t/m groep 8. Ook leren de kinderen ook programmeren ( en werken met 3D printer)
 • Door laptops effectief te gebruiken (Microsoft apps/ Snappet) kunnen de leerkrachten de kinderen op maat onderwijs en ondersteuning bieden.

In het kort

Toelichting van de school

Wat leuk dat u ons SchoolVenster bezoekt!

De Dolfijn is een innovatieve school die deel uit maakt van het Integraal Kind Centrum "Sterrenwacht". Het gebouw van De Dolfijn zal in het schooljaar 2020-2021 een grote interne renovatie ondergaan. Wij zijn een school met een grote diversiteit w.b.: talent, niveau, nationaliteit, godsdienst en cultuur. Wij maken gebruik van deze diversiteit bij de inrichting van ons onderwijs. Sinds 1 september 2019 is de Dolfijn een gecertificeerd Microsoft Showcase School (hiervan zijn er maar 10 in Nederland).

 • Wij gaan uit van de onderwijsbehoefte van kinderen en waarderen en ontwikkelen het talent van ieder kind.
 • Wij maken ook deel uit van de Brede School in Noord.
 • Wij leren kinderen "21e eeuwse vaardigheden" zoals onderzoekend leren, samenwerking, presenteren enz.
 • Koken is ook geïntegreerd in het lesprogramma
 • Vanaf groep 5 geven wij Engelse les, zodat kinderen met voldoende Engelse kennis en vaardigheden de school verlaten na groep 8
 • Wij betrekken ouders waar mogelijk bij het onderwijsleerproces (ouderbetrokkenheid) en hanteren als communicatie platform "Parro" en TEAMS.

Mocht u vragen hebben of gewoon nieuwsgierig zijn naar onze school, dan kunt u altijd even langs komen of bellen (078-6126506 of 0623257148).

Missie en visie

Kenmerken van de school

 • Kind Centrum
 • Microsoft Showcase School
 • Brede School Noord
 • Diversiteit: talent; cultuur
 • Ondersteuning aan kind/ouders

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Tot nu toe zien we dat er veel nieuwe aanmeldingen zijn voor groep 1. Dit is op zich zeer positief gezien de vergrijsde wijken waarin de scholen staan. Door een renovatie van de wijk Kort-Ambacht zullen er huizen verdwijnen in de nabijheid van de school. Dit zorgt voor gedwongen verhuizing en voorlopig geen nieuwe aanwas. Tevens zal er een grote renovatie plaatsvinden van het gebouw in de wijk Noord. Wij zullen dus zeker 1 jaar in porto-cabins moeten werken aan de rand van het schoolplein. Wij verwachten dat dit ook invloed kan hebben op het aantal nieuwe aanmeldingen. Door het bovenstaande hopen we dat de Dolfijn een niet al te grote daling van het leerlingenaantal zal ondervinden. Gelukkig kunnen we bouwen op kwalitatief geweldig onderwijs en onze goed naam.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
151
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven