Centre for Sports and Education

Boerendanserdijk 2a 8024 AH Zwolle

  • Schoolfoto van Centre for Sports and Education
  • Schoolfoto van Centre for Sports and Education
  • Schoolfoto van Centre for Sports and Education
  • Schoolfoto van Centre for Sports and Education
  • Schoolfoto van Centre for Sports and Education

Schooladvies en plaatsing

Hier zie je per onderwijssoort of leerlingen in het derde leerjaar boven, op of onder hun basisschooladvies zitten. Alleen de leerlingen die in leerjaar 1, 2 en 3 op dezelfde school zitten, worden hierin meegenomen. De school kan je vertellen wat ze van de resultaten vindt.

Hoeveel leerlingen zitten in leerjaar drie boven, op of onder het basisschooladvies?
Weergave Schooladvies en plaatsing

Bron

Hoeveel leerlingen gaan over naar het volgende leerjaar?

Toelichting van de school

Op het CSE hebben meer dan de helft van de leerlingen een LOOT status. Met een LOOT status mag je gebruik maken van de mogelijkheid om gespreid examen te doen. Je mag dan 2 jaar over je examenjaar doen. Er zijn steeds meer leerlingen op het CSE die van dit recht gebruikmaken. Voor inspectie telt een leerling die gespreid examen doet in het eerste jaar echter mee als 'niet succesvol'. Dit kan een vertekend beeld geven van onze doorstroom in de bovenbouw.
Hoeveel leerlingen gaan over in de onderbouw?

Bron

Hoeveel leerlingen gaan over in de bovenbouw?
Weergave Doorstroom

Bron

Slaagpercentage

Toelichting van de school

Leerlingen die de bovenbouw bereiken van het Centre for Sports & Education, maken vaak veel meer trainingsuren en doen vaker mee aan internationale toernooien of wedstrijden inclusief bijbehorende trainingskampen. Hoewel steeds meer leerlingen/sporters gebruikmaken van de mogelijkheid om gespreid examen te doen, gaan ook nog veel leerlingen, ondanks de beperkte tijd die ze hebben voor school, toch voor het behalen van een diploma binnen de gestelde tijd. Dat dit leidt tot een iets lager slagingspercentage lijkt dan logisch. Het Centre for Sports & Education blijft leerlingen/sporters individueel begeleiden in hun keuzes en streeft naar goede slagingspercentages.

Hoeveel leerlingen zijn geslaagd?

Bron

Hoeveel leerlingen zijn de afgelopen jaren geslaagd?
Weergave Slagingspercentage in de afgelopen jaren

Bron

Examencijfers

Toelichting van de school

Het examencijfer is een gemiddelde van het schoolexamen (SE) en het centraal schriftelijk examen (CE). Voor de leerlingen van VMBO basis en kader wordt ook een centraal praktisch examen afgenomen (CSPE).  

De leerlingen van het CSE, jonge talentvolle topsporters, kiezen met regelmaat voor extra tijdsinvestering ten bate van hun sportieve carrière. Het is onze ambitie om de komende jaren voor alle leerwegen op of boven het landelijk gemiddelde te scoren.

Let op: vanwege het coronavirus zijn er in schooljaar 2019-2020 geen centrale examens afgenomen. De examencijfers van dit schooljaar ontbreken daarom in de trendgrafiek.

Wat is het gemiddelde examencijfer in de afgelopen jaren?
Weergave Examencijfers

Bron

Wat is het gemiddelde examencijfer in 2020-2021?

Bron

Doorstroom naar het vervolgonderwijs

Hier zie je per onderwijssoort welk vervolgonderwijs de leerlingen volgen. Dit gaat over de situatie direct na hun examen en over de situatie na één jaar. Dit is uitgesplitst in de categorieën vo, mbo, hbo, wo en overig. De categorie 'overig' laat zien hoeveel procent van de leerlingen een andere keuze maakt en geen onderwijs volgt in het het bekostigd onderwijs. Zij gaan bijvoorbeeld werken, nemen een tussenjaar of volgen een particuliere opleiding.

Wat doen de leerlingen die in 2019-2020 examen deden direct na het examen?
Weergave Vervolgonderwijs direct na het examen van 2019-2020

Bron

Wat doen de leerlingen die in 2018-2019 examen deden direct na het examen?
Weergave Vervolgonderwijs direct na het examen van 2018-2019

Bron

Wat doen de leerlingen die in 2018-2019 examen deden een jaar na het examen?
Weergave Vervolgonderwijs één jaar na het examen van 2018-2019

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

Landstede kent een interne audit. Dit is een onderzoek van externen over het beleid, didactiek en het pedagogisch klimaat. In schooljaar 2012 - 2013 heeft er een audit op het CSE plaats gevonden. Meerdere verbeterpunten zijn meegenomen en ingevoerd in het volgende jaar.Er is onder andere een stap gemaakt in de uitvoering en borging van de PDCA cyclus.

Terug naar boven