Centre for Sports and Education

Boerendanserdijk 2a 8024 AH Zwolle

  • Schoolfoto van Centre for Sports and Education
  • Schoolfoto van Centre for Sports and Education
  • Schoolfoto van Centre for Sports and Education
  • Schoolfoto van Centre for Sports and Education
  • Schoolfoto van Centre for Sports and Education

Profielkeuze

Toelichting van de school

Op het CSE kunnen de leerlingen op het havo en het vwo kiezen voor alle profielen. Voor de vakken die worden aangeboden, verwijzen we naar de bijlage. Als een leerling een ander vakkenpakket wil dan wordt aangeboden, kan gekeken worden naar de mogelijkheden op dat moment. Als leerlingen gymnasium willen doen, kan dit in samenwerking met het Thomas á Kempis College.

De leerlingen van de theoretische leerweg kunnen kiezen voor de sectoren Economie en Zorg & Welzijn. Voor de vakken die worden aangeboden, verwijzen we naar de bijlage. Als een leerling een ander vakkenpakket wil dan wordt aangeboden, kan  gekeken worden naar de mogelijkheden op dat moment. Voor de leerlingen van de basis- en kaderberoepsgerichte leerweg bieden wij de sector Zorg & Welzijn aan. Hiervoor krijgen leerlingen de vier verplichte modules aangeboden. Daarnaast krijgen de leerlingen vier vaste keuzemodules aangeboden. 

Welke profielen volgen de examendeelnemers?
Weergave Profielkeuze

Bron

Ondersteuning van de leerlingen

Sommige leerlingen hebben extra zorg nodig. In het schoolondersteuningsprofiel legt de school voor ten minste vier jaar vast waar die extra ondersteuning uit bestaat. Want alleen de school zelf kan vertellen welke middelen er zijn om leerlingen optimaal te helpen.

Download schoolondersteuningsprofiel

Terug naar boven