Ulingshof, school voor mytyl- en tyltylonderwijs

Ulingshofweg 26 5915 PM Venlo

Om aan te geven waar we mee bezig zijn en wat mogelijk interessant is voor collega's. Intern en extern.

Het schoolplan

Toelichting van de school

Ons nieuwe schoolplan vindt u op deze pagina. Dit plan geeft de koers aan voor de komende 4 jaren wetende dat we leven in een wereld die voortdurend in beweging is. Vandaar dat we ervoor zullen zorgen dat de meest actuele versie van ons schoolplan hier te vinden is.

Download het schoolplan

Ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

Op basis van de ontwikkelingen die er binnen Ulingshof plaatsvinden, met name ook in het VSO, zullen we ons SOP gaan aanpassen. Tot dat moment is het huidige SOP het document waarin de ondersteuning terug te vinden is.

Download schoolondersteuningsprofiel

Terug naar boven