Margaretha Hardenbergschool voor Zeer Moeilijk Lerende Kinderen

Schoolstraat 11 9641 JW Veendam

  • Schoolfoto van Margaretha Hardenbergschool voor Zeer Moeilijk Lerende Kinderen
  • Schoolfoto van Margaretha Hardenbergschool voor Zeer Moeilijk Lerende Kinderen
  • Schoolfoto van Margaretha Hardenbergschool voor Zeer Moeilijk Lerende Kinderen
  • Schoolfoto van Margaretha Hardenbergschool voor Zeer Moeilijk Lerende Kinderen
  • Schoolfoto van Margaretha Hardenbergschool voor Zeer Moeilijk Lerende Kinderen

In het kort

Toelichting van de school

Welkom op de site van de Margaretha Hardenbergschool. We willen U een eerste indruk geven van onze speciale school.

Wij zijn een speciale school, die thuisnabij specialistisch onderwijs biedt (samen met andere partners in een expertisecentrum) in een veilige en uitnodigende en sfeervolle omgeving. Wij zorgen ervoor dat elke leerling, die onze school verlaat, een zo compleet mogelijk leven kan leiden.

Een leven met werk, zoveel mogelijk zelfstandig wonen, volwaardig deelnemen aan de samenleving en met een zinvolle besteding van de vrije tijd.

Wij doen alles wat in ons vermogen ligt om dat samen met de leerlingen en hun ouders/verzorgers te bereiken.

Wij doen dat met respect voor ieder mens.

Kenmerken van de school

  • Zelfstandig en weerbaar worden
  • Plezier, verantwoordelijkheid
  • Leren Samenwerken
  • Unieke mogelijkheden ontdekken
  • Werknemersvaardigheden leren

Welke niveaus kan je volgen op deze school?

Onderbouw

Deze informatie is voor deze school niet bekend.

Bron

Bovenbouw

Deze informatie is voor deze school niet bekend.

Bron

Bezoek deze school

We hebben nog niet doorgekregen wanneer je de school kan bezoeken.
Kijk op de website van de school voor meer informatie.

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
71

Bron

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Samenwerkingspartners

Scholen werken samen met verschillende organisaties, bijvoorbeeld op het gebied van medische zorg en jeugdhulp. Zo bieden ze de beste hulp voor leerlingen die extra aandacht nodig hebben. Elke school kent daarin een eigen aanpak en afspraken. De school kan zelf het beste vertellen hoe intensief de samenwerkingen zijn.

Terug naar boven