Stanislascollege Praktijkonderwijs

P.C. Boutenslaan 201 2283 EZ Rijswijk

  • We hebben een echte winkel op school.
Je leert hier wat er allemaal komt kijken bij het werken in een winkel. Verder krijg je kassatraining.
  • Binnen onze school hebben we een echte fietstechniek. Hier leer je alles wat je nodig hebt om met fietsen te kunnen onderhouden.
  • Natuurlijk hebben we ook theoretische lessen. Steeds meer lessen worden digitaal en op eigen niveau aangeboden.
  • In het eerste en tweede leerjaar wordt het vak koken aangeboden. Hier leer je allemaal gerechten  maken.
  • In het eerste en tweede jaar hebben we het vak dierverzorging. Hier leer je alles over huisdieren en dieren in het wild.

Tevredenheid leerlingen

Toelichting van de school

Elk jaar wordt er onder de  alle leerlingen deze tevredenheid enquête afgenomen omdat de school een breed beeld wenst te hebben over o.a. hoe veilig de leerlingen zich voelen. De school vindt dat al hun leerlingen zich veilig moeten voelen binnen en rondom hun school.

Hoe tevreden zijn de leerlingen in 2018-2019?

Bron

Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Deze grafiek toont de tevredenheidscijfers van de afgelopen drie jaar. De leerlingen hebben elk jaar vragenlijsten ingevuld en in de grafiek staan de gemiddelde tevredenheidscijfers voor deze school. Als er meerdere onderwijssoorten door de school worden aangeboden, kan je met de knoppen boven de grafiek de resultaten van andere niveaus zien.

Hoe tevreden waren de leerlingen de afgelopen jaren?
Weergave Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Tevredenheid leerlingen praktijkonderwijs

Scholen kunnen elk jaar onderzoeken of de leerlingen tevreden zijn over de school. De leerlingen krijgen dan de ProZo!-vragenlijst van de Sectorraad Praktijkonderwijs om in te vullen, meestal online. Hier zie je hoe leerlingen deze school ervaren en hoe tevreden ze zijn over bijvoorbeeld de faciliteiten, de docenten en de begeleiding.

Weergave Tevredenheid leerlingen ProZo!

Tevredenheid
7,3
vergelijkbare scholen
7,4

Bron

Sfeer en veiligheid

Sfeer

Bron

Sfeer in de afgelopen jaren
Weergave Sfeer in de afgelopen jaren

Bron

Veiligheid

Bron

Veiligheid in de afgelopen jaren
Weergave Veiligheid in de afgelopen jaren

Bron

Leraren en veiligheid

Bron

Leraren en veiligheid in de afgelopen jaren
Weergave Leraren en veiligheid in de afgelopen jaren

Bron

Veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Er is een schoolveiligheidsplan. Jaarlijks worden thema's geactualiseerd. Schoolbreed is er een preventiemedewerker aangesteld. Elke vestiging heeft een contactpersoon. De locatiedirecteur is verantwoordelijk voor het invullen en uitvoeren van het veiligheidsbeleid.

De school heeft een VRIS certificaat

 
Schoolbreed wordt er gebruik gemaakt van het incidentenregistratiesysteem van Magister
 

De school heeft een keurmerk gekregen van Kiwa in het kader van een veilige school. Certificaat is als bijlage toegevoegd.

Veelgestelde vragen

Tevredenheid ouders

Toelichting van de school

Voor de school zijn de resultaten van het onderzoek van belang om bij te kunnen sturen daar waar nodig is. Uit de tevredenheidsonderzoek blijkt o.a. dat ouders de sfeer als prettig ervaren en dat hun kind aantrekkelijk onderwijs krijgt. Ook vinden de ouders dat de verwachtingen naar leerlingen duidelijk zijn en dat de school goede hulp biedt bij leer- en gedragsproblemen. De school is zeer blij met deze goede scores van de ouders.

Weergave Tevredenheid ouders

Tevredenheid
8,6
Vergelijkbare scholen
7,9

Terug naar boven