Lentiz | Dalton

Professor Holwerdalaan 62 2672 LD Naaldwijk

  • Ingang schoolgebouw Lentiz | Dalton
  • Leerlingen Lentiz | Dalton
  • Creatieve leerling Lentiz | Dalton
  • Leerling en leraar Lentiz | Dalton
  • Leerling Novilab

Tevredenheid leerlingen

Toelichting van de school

Ook dit cursusjaar is er weer een tevredenheidsonderzoek uitgevoerd onder de leerlingen van leerjaar 1 en leerjaar 3. Een monitoring om het gevoel van sociale veiligheid onder onze leerlingen in beeld te houden.


Hoe tevreden zijn de leerlingen in 2022-2023?

Bron

Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Deze grafiek toont de tevredenheidscijfers van de afgelopen drie jaar. De leerlingen hebben elk jaar vragenlijsten ingevuld en in de grafiek staan de gemiddelde tevredenheidscijfers voor deze school. Als er meerdere onderwijssoorten door de school worden aangeboden, kan je met de knoppen boven de grafiek de resultaten van andere niveaus zien.

Hoe tevreden waren de leerlingen de afgelopen jaren?
Weergave Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Sfeer en veiligheid

Sfeer

Bron

Sfeer in de afgelopen jaren
Weergave Sfeer in de afgelopen jaren

Bron

Veiligheid

Bron

Veiligheid in de afgelopen jaren
Weergave Veiligheid in de afgelopen jaren

Bron

Veiligheid op deze school

Leerlingen zijn pas in staat om te leren en zichzelf te ontwikkelen als ze zich veilig genoeg voelen en zichzelf kunnen zijn. Lees hier hoe wordt gezorgd voor veiligheid binnen de school. De school toont het veiligheidsplan, het anti-pestprogramma, de anti-pestcoördinator en/of de vertrouwenspersoon.

Veelgestelde vragen

Tevredenheid ouders

Toelichting van de school

De school kent een goed georganiseerd eigen kwaliteitsplan. Vast onderdeel daarvan is de mening van onze ouders. Om de twee jaar neemt de school een tevredenheidsonderzoek onder de ouders van de leerlingen uit leerjaar 1 en 3 af. Daarbij gebruiken we een eigen vragenlijst, die geregeld in overleg met de ouderraad wordt bijgesteld en aangepast.


Weergave Tevredenheid ouders

Tevredenheid
7,5
Vergelijkbare scholen
7,9

Terug naar boven