Clusius College Hoorn

Blauwe Berg 1-A 1625 NT Hoorn

  • Schoolplein en ingang van de school
  • Overblijven in de kantine van de school
  • Schooltuin met kassen

Profielkeuze

Toelichting van de school

Er is een brede uitstroom. Na het behalen van hun diploma stromen leerlingen uit naar de volgende sectoren in het MBO: Zorg en Welzijn, Landbouw, Economie en Techniek.

Welke profielen volgen de examendeelnemers?
Weergave Profielkeuze

Bron

Het schoolplan

Toelichting van de school

Het schoolplan betreft de periode 2020-2023.  Het beschrijft het beleid van het Clusius College centraal.

Het Clusius College vestiging Hoorn richt zich in haar onderwijs op:
  • Het verwerven van de basisvaardigheden als voorwaarde tot kennisverwerving
  • Praktijk- en beroepsgerichte vakken
  • Theoretische vakken
  • Het ontwikkelen van individuele talenten
  • School en bedrijfsleven zijn partners in opleiden
  • Aansluiting op het mbo

Leerlingen worden goed begeleid in hun persoonlijke ontwikkeling. Door de externe gerichtheid naar ketenpartners, arbeidsmarkt en samenleving zal het onderwijs zich voortdurend ontwikkelen.

(Het bijgevoegde schoolplan is nog in concept vanwege het missen van enige gegevens.)

Download het schoolplan

Ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

Elke leerling haalt bij hem/haar passend diploma. De zorgstuctuur is dusdanig ingericht dat wij deze doelstelling kunnen realiseren. Leerlingen maken gebruik van verschillende specialisten die hen met raad en daad bijstaat. In het zorgbeleidsplan staat de uitvoering beschreven hoe wij die zorg bieden.

Download schoolondersteuningsprofiel

Terug naar boven