Merletcollege Grave school voor vwo (onderbouw), havo, mavo en vmbo

Stoofweg 4 5361 HZ Grave

Schoolfoto van Merletcollege Grave school voor vwo (onderbouw), havo, mavo en vmbo

Schooladvies en plaatsing toelichting

Toelichting van de school

Zoals alle scholen voor voortgezet onderwijs volgen wij het advies op van de basisscholen voor plaatsing. Voordat we een besluit nemen over de plaatsing in onze dakpanklassen in leerjaar 1 (en 2) hebben we contact met zowel de ouders als de basisscholen om tot een gedragen beslissing te komen.
Hoeveel leerlingen zitten in leerjaar drie boven, op of onder het basisschooladvies?
Weergave

Bron

Hoeveel leerlingen gaan over naar het volgende leerjaar?

Hier zie je het percentage leerlingen dat zonder vertraging de onderbouw doorloopt. Je ziet ook het percentage leerlingen dat zonder vertraging de bovenbouw doorloopt. De school kan je vertellen wat ze van de resultaten vindt.

Hoeveel leerlingen gaan over in de onderbouw? Toelichting

Bron

Hoeveel leerlingen gaan over in de bovenbouw? Toelichting
Weergave

Bron

Slaagpercentage Toelichting

Toelichting van de school

De kaderberoepsgerichte leerweg heeft al drie jaar op een rij 100% geslaagden. De basisberoepsgerichte leerweg heeft al twee jaar op een rij 100% geslaagden. Bovendien is het verschil tussen de schoolexamencijfers en de centrale examencijfers voor alle afdelingen zeer gering.

De mavo- en havo-afdeling laten een duidelijke stijgende lijn zien. Een goede en intensieve samenwerking tussen school, ouders en leerling zorgt ervoor dat de resultaten blijven stijgen.

Hoeveel leerlingen zijn geslaagd? Toelichting

Bron

Hoeveel leerlingen zijn de afgelopen jaren geslaagd? Toelichting
Weergave

Bron

Examencijfers toelichting

Hier zie je het gemiddelde examencijfer van de leerlingen die hebben deelgenomen aan het centraal examen. Voor vmbo-scholen zie je het gemiddelde van twee examens: het centraal examen en het centraal schriftelijk en praktisch examen. De school kan je vertellen wat ze van de resultaten vindt.

Wat is het gemiddelde examencijfer in de afgelopen jaren?
Weergave

Bron

Wat is het gemiddelde examencijfer in 2018-2019?

Bron

Wat zegt de inspectie over de school? Toelichting

Alle scholen worden gecontroleerd door de Inspectie van het Onderwijs. Het doel van deze controle is om ervoor te zorgen dat de kwaliteit van onderwijs goed is, goed blijft, of verbetert. In het rapport lees je wat de inspectie bij de laatste controle heeft gezien.

Terug naar boven