Open Schoolgemeenschap Bijlmer

Gulden Kruis 5 1103 BE Amsterdam

Schoolfoto van Open Schoolgemeenschap Bijlmer

Profielkeuze

Een leerling kiest voor de bovenbouw een profiel dat past bij zijn of haar interesses. Een profiel is een combinatie van eindexamenvakken en sluit aan bij een vervolgopleiding of een toekomstige baan. Wat kiezen de leerlingen van deze school?

Welke profielen volgen de examendeelnemers?
Weergave Profielkeuze

Bron

Het schoolplan

Toelichting van de school

De Open Schoolgemeenschap Bijlmer is een school waar persoonlijke ontwikkeling centraal staat en waar cognitieve, sociaal-emotionele en creatieve ontwikkeling in evenwicht zijn.

Het is een school waar allen die bij de school betrokken zijn, samen werken en samen leren.

Download het schoolplan

Ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

De OSB kent een goede leerlingbegeleiding, met het mentoraat als spil voor leerling en ouders. Voor de leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben, is een zorgcoördinator beschikbaar. De zorgcoördinator werkt intensief samen met het Ouder-KindTeam, Begeleider Passend Onderwijs, Jeugdhulp, Jeugdbescherming, GGZ & JGZ, Leerplicht. Extern participeert de school in diverse overlegstructuren rondom de (inrichting van) zorg en ondersteuning voor jongeren.

Download schoolondersteuningsprofiel

Terug naar boven