Open Schoolgemeenschap Bijlmer

Gulden Kruis 5 1103 BE Amsterdam

Schoolfoto van Open Schoolgemeenschap Bijlmer

Profielkeuze

Toelichting van de school

De OSB is een brede schoolgemeenschap. Op elk niveau kan een leerling een profielkeuze maken die bij hem of haar past. Onze opleidingen sluiten goed aan op het vervolgonderwijs. 
Welke profielen volgen de examendeelnemers?
Weergave Profielkeuze

Bron

Het schoolplan

Toelichting van de school

De Open Schoolgemeenschap Bijlmer is een school waar persoonlijke ontwikkeling centraal staat en waar cognitieve, sociaal-emotionele en creatieve ontwikkeling in evenwicht zijn.

Het is een school waar allen, die bij de school betrokken zijn, vol ambitie samen leren en samen werken.

We vinden het belangrijk dat leerlingen een diploma halen dat minimaal past bij het advies van de basisschool en dat zij sociaalvaardig de school verlaten. Leerlingen leren zich uit te drukken. Ze durven zichzelf te presenteren en zichzelf te zijn. Onze leerlingen worden gezien. 

Download het schoolplan

Ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

De OSB kent een goede leerlingbegeleiding, met het mentoraat als spil voor leerling en ouders. Voor de leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben, is een zorgcoördinator beschikbaar. De zorgcoördinator werkt intensief samen met het Ouder-Kind Team, begeleider Passend Onderwijs, Jeugdhulp, Jeugdbescherming, GGZ & JGZ en Leerplicht. Extern participeert de school in diverse overlegstructuren rondom de (inrichting van) zorg en ondersteuning voor jongeren.

Download schoolondersteuningsprofiel

Terug naar boven