GSG Guido

Arnhemseweg 65 3817 CB Amersfoort

  • Schoolfoto van GSG Guido
  • Schoolfoto van GSG Guido
  • Schoolfoto van GSG Guido
  • Schoolfoto van GSG Guido

Schooladvies en plaatsing

Hier zie je per onderwijssoort of leerlingen in het derde leerjaar boven, op of onder hun basisschooladvies zitten. Alleen de leerlingen die in leerjaar 1, 2 en 3 op dezelfde school zitten, worden hierin meegenomen. De school kan je vertellen wat ze van de resultaten vindt.

Hoeveel leerlingen zitten in leerjaar drie boven, op of onder het basisschooladvies?
Weergave Schooladvies en plaatsing

Bron

Hoeveel leerlingen gaan over naar het volgende leerjaar?

Toelichting van de school

De meeste leerlingen halen in vier jaar VMBO het einddiploma. Uit de cijfers is te zien dat er ruim boven het landelijk gemiddelde gescoord wordt. Dat betekent dat praktisch alle leerlingen zonder zittenblijven een diploma halen. We werken vooral aan het ontwikkelen van talenten van de leerlingen en bevorderen niet alleen op kale cijfers, maar juist op de toekomstige mogelijkheden van de leerling.
Hoeveel leerlingen gaan over in de onderbouw?

Bron

Hoeveel leerlingen gaan over in de bovenbouw?
Weergave Doorstroom

Bron

Slaagpercentage

Toelichting van de school

Al jaren scoren we boven het landelijk gemiddelde met een slagingspercentage boven de 95%.


Hoeveel leerlingen zijn geslaagd?

Bron

Hoeveel leerlingen zijn de afgelopen jaren geslaagd?
Weergave Slagingspercentage in de afgelopen jaren

Bron

Examencijfers

Toelichting van de school

We werken al een aantal jaren met adaptief onderwijs. Dat bevordert de zelfstandigheid van de leerling. En dat vertaalt zich in een eindexamenresultaat dat ruim boven het landelijk gemiddelde ligt.
Wat is het gemiddelde examencijfer in de afgelopen jaren?
Weergave Examencijfers

Bron

Wat is het gemiddelde examencijfer in 2018-2019?

Bron

Doorstroom naar het vervolgonderwijs

Hier zie je per onderwijssoort welk vervolgonderwijs de leerlingen volgen. Dit gaat over de situatie direct na hun examen en over de situatie na één jaar. Dit is uitgesplitst in de categorieën vo, mbo, hbo, wo en overig. De categorie 'overig' laat zien hoeveel procent van de leerlingen een andere keuze maakt en geen onderwijs volgt in het het bekostigd onderwijs. Zij gaan bijvoorbeeld werken, nemen een tussenjaar of volgen een particuliere opleiding.

Wat doen leerlingen direct na het examen
Weergave Vervolg onderwijs direct na het examen

Bron

Wat doen leerlingen die in 2017-2018 examen deden, één jaar na het examen?
Weergave Vervolg onderwijs één jaar na het examen

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

Het LWOO van Guido is uitstekend en van hoge kwaliteit geaccrediteerd.
De hermeting is een project geweest van Samenwerkingsverband Eemland, waaraan alle VMBO's met LWOO deelnemen.

Terug naar boven