PC SGM Het Noordik

Catharina van Renneslaan 37 7604 KV Almelo

  • Schoolfoto van PC SGM Het Noordik
  • Schoolfoto van PC SGM Het Noordik
  • Schoolfoto van PC SGM Het Noordik
  • Schoolfoto van PC SGM Het Noordik
  • Schoolfoto van PC SGM Het Noordik

Tevredenheid leerlingen

Toelichting van de school

De C. van Renneslaan is een veilige school, dat zeggen leerlingen en de ouders. Bij het punt: sfeer en veiligheid scoren onze leerjaren en schoolsoorten boven het landelijke gemiddelde. Ook de ouders waarderen onze inzet met een 8.3.

Onze leerlingen gaven in schooljaar 2019-2020 aan dat ze met een 7,1 tevreden zijn over de docenten, faciliteiten en begeleiding. ''Docenten leggen goed uit, zetten zich goed in, geven complimenten. '' Dit is bij de BB, KB en GT/mavo boven het landelijke gemiddelde. 

De begeleidingsstructuur is volgens leerlingen en ouders goed.

Hoe tevreden zijn de leerlingen in 2020-2021?

Bron

Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Deze grafiek toont de tevredenheidscijfers van de afgelopen drie jaar. De leerlingen hebben elk jaar vragenlijsten ingevuld en in de grafiek staan de gemiddelde tevredenheidscijfers voor deze school. Als er meerdere onderwijssoorten door de school worden aangeboden, kan je met de knoppen boven de grafiek de resultaten van andere niveaus zien.

Hoe tevreden waren de leerlingen de afgelopen jaren?
Weergave Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Vanaf schooljaar 2020-2021 wordt er gebruik gemaakt van een nieuwe versie van de vragenlijst.

Sfeer en veiligheid

Sfeer

Bron

Sfeer in de afgelopen jaren
Weergave Sfeer in de afgelopen jaren

Bron

Veiligheid

Bron

Veiligheid in de afgelopen jaren
Weergave Veiligheid in de afgelopen jaren

Bron

Veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Veiligheid voor alle betrokken partijen is een belangrijk punt voor CSG Het Noordik. In leerjaar een, twee en drie wordt er door middel van projecten en voorstellingen uitgebreid stilgestaan hoe wij als school met elkaar omgaan en wat wel of niet wenselijk is.

Daar waar nodig zet de school in met extra middelen om een zo veilig en prettig mogelijk leer/werkklimaat te realiseren. Daar is Be courageous zoals hieronder beschreven een voorbeeld van.

In leerjaar 1 is er een theatermiddag waarbij uitgebreid stil wordt gestaan wat de gevolgen van pesten kunnen zijn. Deze theatermiddag wordt verzorgd door ROET, theaterprojecten uit Arnhem.

Respect, een voorstelling over het meest besproken woord van deze tijd. Met deze interactieve voorstelling brengt ROET het Respect Effect op uw school.

ROET geeft letterlijk inhoud aan het woord:

R = rustig (blijven) Wie de rust heeft, heeft de macht.

E = eerlijk Eerlijk duurt het langst.

S = sociaal Wat u niet wilt dat u geschiedt, doet dat ook een ander niet.

Zo wordt het hele woord compleet gemaakt.· De voorstelling bestaat uit twee gedeelten: een theatervoorstelling meteen gevolgd door een interactief gedeelte. In de theatervoorstelling staan sociale media, pesten, grensoverschrijdend gedrag en groepsdruk centraal. Tijdens de scenes Respect Effect, zien we hoe het niet hoort en hoe het wel kan. Ook maken we kennis met het format 'Echte pubers hebben Respect' en komen fragmenten uit de actualiteit voorbij.

De situaties hebben te maken met de eerder omschreven inhoud van het woord Respect.

Op een eigentijdse manier kweekt ROET bewustzijn en zet jongeren aan tot nadenken over de effecten van hun eigen handelen. .

In leerjaar 2 worden er gastlessen verzorgd met betrekking tot social media in en om de school. Wat doe je wel en niet? De ''do's and dont's van bijvoorbeeld twitter, facebook en andere media.

Ook is er in leerjaar 2 een filmworkshop m.b.t. het woord RESPECT. Leerlingen maken een filmpje waarin de afkorting vanhet woord ROET aan de orde komt: dus hoe te handelen in bepaalde situaties. Ook hoort hier een ouderavond bij m.b.t. het thema RESPECT.

In leerjaar 3 is dit jaar Be Courageous georganiseerd.

Be Courageous: een tiener – en jongerenprogramma dat jou wil helpen om echt jezelf te kunnen zijn. Dit doen we door samen met je leeftijdsgenoten op school of in je kerk een CourageousDay te organiseren, waarin we via sport – en spelactiviteiten, groepsgesprekken, getuigenissen en enthousiaste sprekers samen in gesprek gaan over wie jij bent, wat jij in je leven al hebt meegemaakt en wat dat met jou doet. Door eerlijk te zijn en net iets meer van jezelf te laten zien dan je gewend bent, zal je ontdekken dat we allemaal lastige en moeilijke momenten in ons leven te verwerken krijgen. Door dat met elkaar te delen, groeit het vertrouwen in jezelf en respect voor de ander. Dat maakt van jouw een (nog) mooier mens!

Veelgestelde vragen

Tevredenheid ouders

Scholen kunnen elk jaar onderzoeken of de ouders van leerlingen tevreden zijn over de school. De ouders krijgen dan een vragenlijst om in te vullen, meestal online. Zo weet de school per onderwerp of het goed gaat of waar het nodig is om zaken te veranderen. Hier zie je hoe tevreden ouders over deze school zijn.

Weergave Tevredenheid ouders

Tevredenheid
8,2
Vergelijkbare scholen
7,9

Terug naar boven