KBS de Vlieger 1

Papaverweg 57 8042 ED Zwolle

Schoolfoto van KBS de Vlieger 1

In het kort

Toelichting van de school

KBS de Vlieger 1 is een kleinschalige school in de wijk Westenholte te Zwolle, waar kinderen, ouders en leerkrachten elkaar kennen. De kleinschaligheid maakt de school voor kinderen overzichtelijk, het voelt vertrouwd en je wordt gezien. We vinden het belangrijk dat kinderen een fijne basisschoolperiode hebben, waar ze later met plezier naar terug kijken. Ons motto is daarom: Wij ontwikkelen met plezier!

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
135
Landelijk gemiddelde
215

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven