Christelijk IKC De Brug

Laan van Nederhoven 23 3334 BN Zwijndrecht

Schoolfoto van Christelijk IKC De Brug

In het kort

Toelichting van de school

In dit SchoolVenster vindt u cijfermatige informatie van onze school.
Er zijn andere factoren die ook de kwaliteit van ons onderwijs bepalen. Via onze website en schoolgids, maar zeker ook in een persoonlijk gesprek op school vertellen wij u graag hoe wij ons onderwijs vormgeven en waarom.

Met vriendelijke groet,
Arjan van Sprang - directeur kindcentra onderwijs De Brug - De Kim

Onderdeel van PIT kinderopvang & onderwijs (www.pit-ko.nl)

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Voor deze informatie zijn de aantallen leerlingen van De Brug (199 leerlingen) en die van de Margrietschool (150 leerlingen) bij elkaar opgeteld. Helaas is het niet mogelijk deze gegevens gescheiden aan te bieden, omdat de scholen onder hetzelfde schoolnummer geregistreerd staan.
Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
299
Landelijk gemiddelde
215

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven