Christelijke Basisschool De Wynroas

Foarwei 23 9113 PA Wâlterswâld

Schoolfoto van Christelijke Basisschool De Wynroas

In het kort

Toelichting van de school

Welkom op de schoolpagina van CBS de Wynroas.

KINDEREN STAAN BIJ ONS CENTRAAL

Wij willen u een beeld geven van de dagelijks gang van zaken op school. Daarnaast willen we aangeven vanuit welke visie we werken en wat we op school belangrijke aspecten vinden in leren en opvoeding. 

U bent altijd welkom op school om een kijkje te nemen of om vragen te stellen. Als u suggesties, vragen of opmerkingen heeft horen wij dat graag van u.

Het team van CBS de Wynroas.Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Respect en zelfrespect
  • Zorg op maat
  • Kennisoverdracht
  • Enthousiasme
  • Eerlijkheid

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Op 1 oktober 2020 bezochten 133 leerlingen CBS de Wynroas. De leerlingen zijn in het schooljaar 2021-2022 verdeeld over 7 groepen. We streven naar zoveel mogelijk enkele groepen, maar combinatiegroepen zijn noodzakelijk. Elk jaar kijken we zorgvuldig hoe we de leerlingen het beste over de  groepen kunnen verdelen. Het leerlingaantal op De Wynroas is de afgelopen jaren redelijk stabiel.
Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
129
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Onze school is gecertificeerd als Gezonde School. Wij hebben het themacertificaat "Fysieke Veiligheid" voor het eerst behaald in 2012.

Als onderdeel van het behouden van dit certificaat dient o.a. de Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E) up-to-date te zijn.

 

Terug naar boven