Ulingshof, school voor mytyl- en tyltylonderwijs

Ulingshofweg 26 5915 PM Venlo

  • 's Ochtends komen alle leerlingen binnen via de grote schuifdeuren.
  • Om aan te geven waar we mee bezig zijn en wat mogelijk interessant is voor collega's. Intern en extern.

In het kort

Toelichting van de school

Welkom op de pagina van Ulingshof

Op deze site vindt u de belangrijke informatie over Ulingshof.
Naast de informatie die u op deze site kunt vinden, nodigen wij u van harte uit om onze website en facebookpagina te bezoeken. 

Mochten er vragen bestaan die niet via deze site beantwoord worden: bel dan gerust met onze locatie (077-3553855). Wilt u graag op locatie kennis komen maken met onze school? Maak dan snel een afspraak, we ontmoeten u graag.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Gedrevenheid
  • Samenwerking
  • Talentontwikkeling
  • Professionaliteit

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
81
Landelijk gemiddelde
92

Bron

Verdeling naar verblijfsjaar en leeftijd

Verdeling naar verblijfsjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar verblijfsjaar en naar leeftijd. Het verblijfsjaar is het totaal aantal jaren dat de leerling op het speciaal onderwijs zit. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Samenwerkingspartners

Scholen werken samen met verschillende organisaties, bijvoorbeeld op het gebied van medische zorg en jeugdhulp. Zo bieden ze de beste hulp voor leerlingen die extra aandacht nodig hebben. Elke school kent daarin een eigen aanpak en afspraken. De school kan zelf het beste vertellen hoe intensief de samenwerkingen zijn.

Terug naar boven