Imelda school

Veurstraat 3 -7 3037 BN Rotterdam

  • Schoolfoto van Imelda school
  • Schoolfoto van Imelda school
  • Schoolfoto van Imelda school
  • Schoolfoto van Imelda school
  • Schoolfoto van Imelda school

In het kort

Toelichting van de school

De Imeldaschool is een katholieke basisschool met aandacht voor kunst en cultuur. Bij ons leert uw kind met plezier. Uw zoon of dochter maakt straks na groep 8 goed voorbereid de overstap naar het voortgezet onderwijs.Wilt u meer weten over onze school? Neemt u dan contact met ons op of komt u eens langs.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • samenwerken
  • zelfstandigheid
  • talent ontdekken
  • met plezier spelen/leren
  • veiligheid

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
159
Landelijk gemiddelde
213

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

Op dit moment zijn er geen ouders die gebruik willen maken van voor- en/of naschoolse opvang. De school heeft hiervoor wel de ruimte en de contacten. Bij voldoende belangstelling is opvang dus mogelijk.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven