Dr Schaepmanschool

Hovystraat 60 2982 PE Ridderkerk

  • Schoolfoto van Dr Schaepmanschool
  • De Dr. Schaepmanschool is via twee documentaires te zien geweest in Japan.
De school wordt gezien als voorbeeld voor goed, modern onderwijs
  • Kinderen leren ontdekkend en onderzoekend.
  • Schoolfoto van Dr Schaepmanschool
  • Spel is één van de vier werkvormen binnen Jenaplanonderwijs:
Samen werken, spelen, praten en vieren.

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

Op onze school gebruiken we de IEP toets. 


Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Fundamenteel niveau

Dit is het percentage leerlingen dat met de eindtoets het basisniveau voor taal en rekenen behaalt. Dit wordt het fundamentele niveau of 1F genoemd. Iedere leerling zou dit niveau aan het einde van de basisschool moeten behalen. Voor alle basisscholen in Nederland is de signaleringswaarde (minimale waarde) voor het fundamentele niveau 85%. Dus: op alle scholen moet 85% van de leerlingen het basisniveau halen, anders is dat een signaal voor de inspectie.

Bron

Streefniveau

Dit is het percentage leerlingen dat met de eindtoets het hogere niveau voor taal en rekenen behaalt. Dit wordt het streefniveau of 2F (taal) en 1S (rekenen) genoemd. Het streven is dat zoveel mogelijk leerlingen dit niveau aan het einde van de basisschool behalen. Voor elke basisschool in Nederland is de signaleringswaarde (minimale waarde) voor het streefniveau apart bepaald. Hoeveel procent van de leerlingen het hogere niveau moet behalen, verschilt dus per school. De inspectie kijkt eerst goed naar kenmerken van de leerlingen (en van hun ouders) om de verwachting te bepalen. Heeft een school meer leerlingen die meer aandacht nodig hebben, dan ligt de signaleringswaarde van de inspectie lager.

Bron

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

In groep 8 krijgt elke leerling een persoonlijk advies voor het voortgezet onderwijs. Het advies is voor het onderwijssoort dat past bij het niveau van de leerling. Leerprestaties, aanleg en ontwikkeling op de basisschool spelen hierbij een rol. Heeft de leerling een hogere eindtoetsuitslag dan het gegeven schooladvies? Dan kijkt de school hier opnieuw naar. Een eventueel nieuw advies mag wel hoger zijn, maar niet lager.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

In maart 2015 heeft de inspectie onze school bezocht. 

De inspecteur constateert in een lovend rapport dat de kwaliteit van het onderwijs op de Dr. Schaepmanschool goed op orde is. 

In januari 2016 heeft de inspectie van het onderwijs aan onze school het predicaat "Excellente School" toegekend. 

Dit predicaat ontvingen alle drie locaties van de school.

Het inspectierapport kunt u via de link hiernaast vinden en daar ziet u ook het rapport behorend bij het predicaat "Excellente School".

Terug naar boven