School met de Bijbel De Akker

Hoogeveenseweg 28 7933 PG Pesse

  • Schoolfoto van School met de Bijbel De Akker
  • Schoolfoto van School met de Bijbel De Akker
  • Schoolfoto van School met de Bijbel De Akker
  • Gymnastieklessen
  • Techniek, koken, media, knutselen, schilderen, etc.

In het kort

Toelichting van de school

Welkom op De Akker!

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Groeien in geborgenheid
  • Zorg op maat
  • Vroeg vreemde talen onderwijs
  • Natuurlijk!
  • Digitaal onderwijs

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

School met de Bijbel De Akker in Pesse heeft in een periode van `krimp`afscheid moeten nemen van een groot aantal leerlingen in de bovenbouw.De instroom kon het een aantal jaren niet compenseren. Daarnaast zijn er veel kinderen verhuisd vanuit de dorpen naar grotere plaatsen in het land. Na een terugloop in de laatste vijf jaar stabiliseert het aantal leerlingen nu rond de 130. Nieuwbouw in de dorpen Pesse, Stuifzand en Fluitenberg biedt weer nieuw perspectief.Ook de leerlingen uit Hoogeveen weten de weg naar de `school in het bos`gelukkig nog te vinden. De ruime speelmogelijkheden in het bos en op het grote schoolterrein bieden volop mogelijkheden voor kinderen, die ruimte nodig zijn.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
115
Landelijk gemiddelde
213

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

Kinderopvang Het Erf is gelegen op 200 meter afstand van De Akker.

Het natuurlijk spelen staat centraal.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven