Openbare Buttingaschool

Buttingasingel 10 A 8431 AV Oosterwolde (Fryslân)

Schoolfoto van Openbare Buttingaschool

In het kort

Toelichting van de school

De leerlingen, medewerkers, het schoolgebouw en de omgeving: samen vormen ze de school. Daarom is deze school uniek. Hoe de dynamiek en de sfeer op school zijn, dat kan alleen de school je vertellen. Met hún verhaal bij hun eigen cijfers en bij cijfers van bijvoorbeeld DUO en de Inspectie van het Onderwijs. Kortom, je krijgt een betrouwbaar beeld van de school en van wat de school doet aan goed onderwijs.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Groene school
  • Kind staat centraal
  • Goede sfeer
  • Grote betrokkenheid
  • Breed onderwijsaanbod

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

De leerlingenraad

De leerlingenraad is er om de belangen van leerlingen op school te behartigen en de betrokkenheid van leerlingen op school te vergroten. 

Vanaf groep 3 neemt één leerling per groep deel aan de vergadering. De agenda wordt in overleg met de leerlingen opgesteld. De leerlingen nemen steeds meer de leiding in de vergadering en zorgen voor notulering en terugkoppeling aan de eigen groep.

Gemiddeld wordt er één keer in de zes weken vergaderd.


Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
114
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

Op deze pagina zijn de schooltijden en opvang beschreven.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven