obs De Toekan

Weemeweg 14 8431 LV Oosterwolde (Fryslân)

  • Schoolfoto van obs De Toekan
  • Schoolfoto van obs De Toekan
  • Schoolfoto van obs De Toekan
  • Schoolfoto van obs De Toekan
  • Schoolfoto van obs De Toekan

In het kort

Toelichting van de school

‘De Toekan: kleurrijk leren en ontwikkelen’    

Sinds 2015 heet onze school De Toekan – vanuit ‘toe’ (toekomst) en ‘kan’ (kunnen). Maar een toekan is ook een bijzondere vogel met bonte kleuren. Elke toekan weer anders gekleurd, net als ieder kind, uniek en eigen. Al die kleuren staan bovendien voor een breed palet aan vaardigheden en kennis. Het is ons doel om dat brede palet aan leerlingen mee te geven, om van te leren en mee te groeien.  

Daarbij streven we voor iedere leerling naar het verwerven van verantwoordelijkheid en eigenaarschap: eigen keuzes leren maken en verantwoordelijkheid leren dragen. Voor zichzelf, voor een ander en voor de omgeving.  

In het onderwijs gaan we daarom uit van drie principes:

? Een breed en eigentijds aanbod
? Een positief pedagogisch klimaat
? Op groei gericht  

Onderweg, in de periode van kleuter tot bijna-middelbare scholier, ontwikkelt het kind vaardigheden, krijgt het kennis mee en wordt het op verschillende manieren ondersteund. Passend bij het niveau en de eigen gedrevenheid.  

Dat doen we samen, in een gestructureerde, gezellige, open en levendige sfeer. Met alle betrokkenen rondom het kind, van ouders en opvoeders tot het leerkrachtenteam. In leerteams en tijdens overleg onderzoeken we steeds hoe we het onderwijs beter kunnen maken. Wij leren graag van en met elkaar.  

Na groep 8, aan het einde van de vlucht, zet de leerling met eigenaarschap en verantwoordelijkheid de stevige stap naar het middelbaar onderwijs en de samenleving.

Op www.obsdetoekan.nl kunt u onze schoolgids downloaden voor meer informatie. 

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
279
Landelijk gemiddelde
215

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven