obs De Toekan

Weemeweg 14 8431 LV Oosterwolde (Fryslân)

  • Schoolfoto van obs De Toekan
  • Schoolfoto van obs De Toekan
  • Schoolfoto van obs De Toekan
  • Schoolfoto van obs De Toekan
  • Schoolfoto van obs De Toekan

In het kort

Toelichting van de school

Op de Toekan gaan taal, rekenen, kennis van de wereld en burger worden hand in hand!   

Sinds 2015 heet onze school De Toekan – vanuit ‘toe’ (toekomst) en ‘kan’ (kunnen). Maar een toekan is ook een bijzondere vogel met bonte kleuren. Elke toekan weer anders gekleurd, net als ieder kind, uniek en eigen. Al die kleuren staan bovendien voor een breed palet aan vaardigheden en kennis. Het is ons doel om dat brede palet aan leerlingen mee te geven, om van te leren en mee te groeien.  

Daarbij streven we voor iedere leerling naar het verwerven van verantwoordelijkheid en eigenaarschap: eigen keuzes leren maken en verantwoordelijkheid leren dragen. Voor zichzelf, voor een ander en voor de omgeving.  

In het onderwijs gaan we daarom uit van 4 pijlers:

Focus op basisvaardigheden:  Samen zorgen we ervoor dat alle leerlingen geletterd en gecijferd van school gaan. Een goede beheersing van taal en rekenen is essentieel om andere vakken te kunnen leren en een voorwaarde voor deelname aan de samenleving. 

Kennis van de wereld om je heen: Met ons thematisch aanbod bieden we kennis van de wereld maken we de kinderen nieuwsgierig en leren we ze een onderzoekende houding aan te nemen, zodat zij de wereld om zich heen beter gaan begrijpen. 

Burgerschap: We leren kinderen om op basis van de maatschappelijke normen en waarden en hun eigen idealen te functioneren in een democratische, diverse samenleving. 

Welbevinden: Jezelf goed leren kennen, voor jezelf kunnen zorgen en gezonde keuzes kunnen maken voor jezelf en de omgeving zorgt dat je in evenwicht bent en je kunt ontwikkelen. We hebben een breed aanbod op het gebied van de sociaal- emotionele ontwikkeling. 

Dat doen we samen, in een gestructureerde, gezellige, open en levendige sfeer. Met alle betrokkenen rondom het kind, van ouders en opvoeders tot het leerkrachtenteam. In leerteams en tijdens overleg onderzoeken we steeds hoe we het onderwijs beter kunnen maken. Wij leren graag van en met elkaar.  

Op de Toekan gaan taal, rekenen, kennis van de wereld en burger worden hand in hand! 

Op www.obsdetoekan.nl kunt u onze schoolgids downloaden voor meer informatie. 

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Positief pedagogisch klimaat
  • Op groei gericht
  • Een breed en eigentijds aanbod

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
259
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven