Informatie over basisscholen met onderwijstype speciaal onderwijs

Speciaal onderwijs is onderwijs voor kinderen die specialistische of intensieve begeleiding en ondersteuning nodig hebben, vaak gecombineerd met jeugdhulp en/of zorg. Bijvoorbeeld omdat zij een handicap, chronische ziekte of psychische stoornis hebben. Deze kinderen krijgen in het speciaal onderwijs gerichte ondersteuning en begeleiding. Het speciaal onderwijs heeft eigen kerndoelen, die rekening houden met de verschillende beperkingen van kinderen.

Terug naar boven